ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Sběrná, aktivační, usazovací nebo kombinovaná nádrž, sedimentační nádrž a nádrž pro uskladnění kalů musí jako součást technického zařízení splňovat požadavky na bezchybné provedení.

Dosazovací nádrže se zpravidla skládají ze středového zahloubení a umístění nádrže s vyspádovanou základovou deskou. Základová deska musí být bez nerovností se zcela hladkým povrchem, tak aby mohla radlice odstraňovat zbytky nečistot. Stěny dosazovací nádrže musí vydržet vetší zatížení než obvykle. Mráz, rozmrazovací prostředky a zatížení pojezdových kol shrnovací radlice vyžadují, aby byla stavba provedena odborně a z co nejkvalitnějších materiálů.

Pro stavbu čističek odpadních vod je obzvláště vhodný náš mnohostranně využitelný bednící systém.

ČOV Nová Ves, ČOV Benešov, ČOV Dobrovíz

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat