NÁDRŽE NA KEJDU

Přírodní hnojiva obsahují pro rostliny důležité látky, které jsou zapravovány přímo do půdy. V zájmu optimálního využití těchto látek pro pěstované rostliny a k ochraně životního prostředí je odborné skladování a fermentace kejdy ve skladových jímkách s potřebnou kapacitou velmi důležité.

Přednosti uskladňování kejdy v našich železobetonových kruhových nádržích, které Vás přesvědčí:

- vzhledem k možnosti využití různých typů bednění můžeme postavit nádrže o objemu 100 m3 - 12000 m3 - podle Vašich požadavků otevřené nebo příp. zastropené

- při plánování stavby je brán zřetel na místní podmínky, plánovanou výši finančních prostředků atd.

- použití našich maloplošných bednících systémů zřetelně ulehčí bednící práce

- stropní bednění je cenově výhodné a rychle montovatelné

Skladovací jímka Jevišovice, skladovací jímka Bukovec, skladovací jímka Bělá

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat