RETENČNÍ NÁDRŽE

Velké množství dešťové vody na komunikacích a parkovacích plochách může vést často k záplavám. Retenční nádrže tuto vodu zadržují a regulovaně ji odvádějí.

Znečištěná voda hromadící se během přívalových dešťů by přetížila čističku odpadních vod. Z toho důvodu je před ni vystavěna retenční nádrž, která tuto vodu zachycuje a dále ji přímo do napojené čističky odpadních vod postupně odvádí.

Pečlivé a ekonomicky výhodné provedení určitého zadání stavby je naší silnou stránkou a pro Vás pojistkou dokonalé funkčnosti a hospodárného provedení stavby.

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat