Železobetonové nádrže - kruhové i s rovnými stěnami

Nádrže na tekuté i tuhé látky - pro oblast průmyslu, zemědělství, nebo komunální sféru. Flexibilní systém s neomezenými možnostmi využití.

Více jak 45 let zkušeností a ročně s téměř čtyřmi tisíci postavenými železobetonovými nádržemi řadí skupinu WOLF SYSTEM mezi nejvýznamnější stavitele železobetonových nádrží v Evropě. Náš stavební program zahrnuje celou škálu produktů od nádrží na kejdu a močůvku, po fermentory k bioplynovým stanicím, od sil na piliny a štěpky až po čističky odpadních vod v objemových kapacitách od 50 m3 až do 12.000 m3.

Kruhové nádrže a jímky jsou stavěny od průměru 3,0 m do 50,0 m, a to vždy po 25 cm na vnitřním průměru. Současně realizujeme i výstavbu nádrží s rovnými stěnami (obdélníkové, čtvercové a ostatní), otevřené, zastropené.

BPS Záluží, skladovací jímka Mrákov

Železobetonové nádrže s rovnými stěnami stavíme přímo na místě dle armovacího plánu a prováděcí dokumentace vytvořené na základě statického výpočtu - dokumentace vzniká v našem technickém oddělení. Jedná se o železobetonové monolity.

Tyto nádrže, převážně pro potřeby čistíren odpadních vod, retencí a stabilních hasicích zařízení, se staví otevřené nebo zastropené.

ČOV Nová Ves u Chotěboře, ČOV Dobrovíz

Nádrže podle způsobu využití:

Nádrže / Sila Pro oblast zemědělství

Nádrže / Sila Pro podnikatelský sektor& průmysl

Nádrže /Sila Pro komunální sféru

Díky technologii monolitických staveb lze nádrže WOLF SYSTEM mnohostranně využít. Únosnost podloží, sklon svahu nebo spodní voda nemohou provedenou konstrukci poškodit. Vzhledem k maximálnímu nasazení během stavby garantujeme optimální kvalitu a výstavbu v co nejkratší možné době.

Stavte na zkušenostech odborníků:

 

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat