SILA NA BIOMASU – ENERGIE ZÍSKANÁ BEZ FOSILNÍCH PALIV

Získáváním energie z biomasy se stávají odpadní produkty ze zemědělské oblasti, lesního hospodářství a dřevařského průmyslu cennými surovinami.

Sila na biomasu ze železobetonu dodáváme včetně integrovaných explozivních klapek, vstupních dveří, nahlížecích otvorů a prostor pro technické zázemí. Dlouholeté zkušenosti a neustálý vývoj zajišťují optimální funkce a zaručují bezpečnostní standardy. Sila vždy odpovídají nejnovějším požadavkům na bezpečné budování a provoz (suchovod, ochrana před zážehem a výbuchem). Naše nabídka je doplněna o výstupní žebřík, podestu, zábradlí a hasící zařízení - suchovod.

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat