SILA NA KUKUŘIČNÉ ZRNO

Železobetonová sila jsou stavěna k uskladnění kukuřičného zrna, a to v celozrnném provedení. Kukuřičné zrno je do sila dopravováno o své atmosferické vlhkosti a uvnitř skladováno v atmosféře kysličníku uhličitého, dusíku a jiných plynů, které vzdušný kyslík vytěsní a působí tak konzervačně.

Sila pro uskladnění celozrnné kukuřice, jako součást krmné dávky, musí splňovat vysoké požadavky na těsnost a každodenní provozuschopnost. Vnitřní stěna sila je pro tento účel opatřena sekundární ochranou - laminací. Spodní část sila je provedena kónicky pro možnost odběru zrna šnekovým dopravníkem. Stavějte na více jak 45 letech zkušeností firmy WOLF SYSTEM!

Sila na kukuřici Slavíkov

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY zde on-line:

Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat