NÁDRŽE NA KEJDU

Statková hnojiva prokazatelně zlepšují kvalitu půdy a pozitivně ovlivňují růst zemědělských plodin  a celkový výnos. Jejich uchovávání, skladování a následné používání je celkově velmi prospěšné. V zájmu ochrany životního prostředí a optimálního využití těchto látek v oblasti rostlinné výroby je ale třeba zabránit jejich průsakům do spodních vod. K těmto účelům jsou naše železobetonové monolitické nádrže bez zbytečných spojů obzvláště dobře uzpůsobené.
Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na kejdu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na kejdu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na kejdu

Güllebehälter - Güllegrube - Behälterbau

Nádrže na kejdu

VÝHODY REALIZACE NÁDRŽÍ S WOLF SYSTEM:

- vzhledem k možnosti využití různých typů bednění stavíme nádrže o objemu 100 m3 - 12000 m3 -  otevřené i  zastropené

- při plánování stavby zohledníme  např. místní podmínky, plánovanou výši finančních prostředků a další faktory

 

 

 

Příslušenství k nádržím na kejdu:

Příslušenství - Železobetonové nádrže - WOLF System

Otvor pro míchadlo a na odčerpávání kejdy

Příslušenství - Železobetonové nádrže - WOLF System

Bezpečnostní mřížka k otvoru na čerpání kejdy

Příslušenství - Železobetonové nádrže - WOLF System

Vypouštěč/Napouštěč kejdy

Příslušenství - Železobetonové nádrže - WOLF System

Oplocení