Vyžádat si kontakt a katalog

Rádi Vám zašleme bližší informace.

Poptat
Kontaktní údaje
WOLF SYSTEM spol. s r.o.
252 62 Horoměřice, Únětická 885
+420 2 20400320
mail@wolfsystem.cz

KRUHOVÉ NÁDRŽE A JÍMKY JSOU STAVĚNY OD PRŮMĚRU 3,0 m DO 50,0 m, A TO VŽDY PO 25 cm NA VNITŘNÍM PRŮMĚRU.

SOUČASNĚ REALIZUJEME I VÝSTAVBU NÁDRŽÍ S ROVNÝMI STĚNAMI (OBDÉLNÍKOVÉ, ČTVERCOVÉ A OSTATNÍ), OTEVŘENÉ I ZASTROPENÉ.

Další...

Železobetonové nádrže

Nádrže na tekuté i tuhé látky - pro oblast zemědělství, průmyslu, nebo komunální sféru.

Další...

Jezdecké haly

Také při stavbě jezdeckých hal drží firma WOLF SYSTEM opratě pevně ve svých rukou.

Další...

Průmyslové haly

Stále se měnící rámcové podmínky v oblasti stavby hal vyžadují inovační, rozmanitá řešení.

Další...

WOLF SYSTEM - VÝSTAVBA ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ S ROVNÝMI STĚNAMI

Železobetonové nádrže s rovnými stěnami stavíme přímo na místě dle armovacího plánu a prováděcí dokumentace vytvořené na základě statického výpočtu - tato dokumentace vzniká v našem technickém oddělení. Jedná se o železobetonové monolity.

PRŮBĚH VÝSTAVBY: Na připravené stavební ploše (podkladovém betonu) se betonuje armovaná základová deska. Těsnění pracovních spár je řešeno dle projektu pryžovou nebo kovovou vložkou s krystalickou úpravou. K betonování je použit vodonepropustný beton.

Tyto nádrže, převážně pro potřeby čistíren odpadních vod, retencí a stabilních hasicích zařízení, se staví otevřené nebo zastropené.

CERTIFIKOVANÉ ZKOUŠKY TĚSNOSTI OBJEKTŮ AUTORIZOVANOU OSOBOU

Provádíme certifikované zkoušky těsnosti stavebních objektů a zařízení v oblasti zemědělství a průmyslu odborně způsobilou a autorizovanou osobou.

 

Ocelové, plastové, nerezové a betonové nádrže pro skladování závadných látek dle platných normativů.

 

Pro provedení zkoušek nás kontaktujte na našem telefonním čísle, emailové adrese nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.

WOLF SYSTEM - VÝSTAVBA NOVÉ STÁJE NAD PŮVODNÍM OBJEKTEM KROK ZA KROKEM

Výstavba nové stáje nad původním objektem stáje probíhala za plného provozu. Po dokončení byla stará stavba rozebrána.

Nosnou konstrukci haly tvoří ocelovo-dřevěné tuhé rámy se dvěma podpěrami, ocelové žárově zinkované sloupy a dřevěné lepené vazníky. Konstrukce dřevěných štítových stěn je spojena styčníkovými plechy. Obložení stěn je smrkovými hoblovanými prkny s lazurou, štítové i podélné stěny jsou kotveny do betonových soklů. Ve štítových stěnách jsou osazena jak plachtová, posuvná tak i pantová vrata. Podélné stěny jsou tvořeny dřevěnými paždíky se shodným opláštěním jako u štítových stěn. V podélných stěnách je umístěn boční větrací systém. Jako střešní krytina byl použit rakouský eternit - cementovláknitá vlnitá velkoformátová krytina s prosvětlujícími deskami. Ve hřebeni byla osazena trvale otevřená větrací štěrbina.

WOLF SYSTEM - PROSPEKT ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Prospekt ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY k prohlédnutí on-line.

WOLF SYSTEM, WOLF HAUS - PREZENTACE FIRMY

Zabýváme se výstavbou železobetonových nádrží, stájí, halových objektů a domů.