Nosné konstrukce

Prefabrikované sendvičové stavby

více››

Střešní větrací a prosvětlovací systémy

více››

Stěnové větrací a prosvětlovací systémy

více ››

Stavební prvky 

Budovy pro komerční sféru i veřejný sektor jsou realizovány na bázi prefabrikovaných dřevěných panelů s výbornými tepelně-izolačními a protipožárními vlastnostmi. Výhodná je i jednoduchá a rychlá montáž. Objekty doporučujeme opatřit  některými z  dodatečných stavebních prvků z naší nabídky,  jako jsou větrací a prosvětlovací pásy, různé typy dveří, vrat, opláštění nebo střešní krytina.
 

 

 Sendvičové panely s izolací - Průmyslové a komerční budovy - WOLF System

Izolované střešní panely

U tepelně izolovaných, mrazuvzdorných či klimatizovaných skladů nebo dílen se doporučuje sendvičová konstrukce. Střešní a stěnové krytiny jsou vyrobeny z tepelně- izolačních panelů, přičemž tloušťka izolačního jádra je libovolně volitelná a může být přizpůsobena příslušným požadavkům. Prosvětlovací a ventilační plochy v oblasti střechy nebo stěn, vrata a dveře jsou rovněž dodávány v požadovaných tepelně-izolačních hodnotách. Provedení těchto sendvičových panelů může být pěnové, s vynikající izolační hodnotou nebo s minerální vlnou - jako panely s vyšší požární odolností.

Vícevrstvá konstrukce plochých střech

Optická alternativa k sedlové střeše je plochá střecha s vícevrstvou konstrukcí a atikou po obvodu konstrukce. V oblasti stěn poskytují sendvičové panely optimální izolaci, obvodový průřez těchto panelů se současně promítává do atiky. Profilované nosné plechy, které probíhají od jedné konstrukce rámu k další konstrukci rámů, slouží jako podklad pro izolaci ploché střechy s následným filmovým pokrytím z plastu nebo pryžového materiálu jako hydroizolační vrstvy. Zvláštní požadavky na zvukovou izolaci a protipožární ochranu lze snadno provést úpravou této skladby střešní konstrukce. Odvodnění střechy může být viditelné zvenčí nebo vizuálně atraktivnější uvnitř objektu. Vestavěné komponenty, jako jsou obloukové světlíky, střešní světlíky, okna nebo portálové zasklení ve stěně, zajišťují odpovídající prosvětlení a větrání objektu.

Dřevěný sendvičový panel

Stěnové, stropní a střešní prvky v dřevěné panelové formě nabízejí značné konstrukční výhody. Kromě vysokého izolačního standardu a vynikajících hodnot z hlediska seizmické bezpečnosti má toto provedení nesmírnou výhodu ve velmi krátké době výstavby. Nezávisle na počasí jsou díly stěn, stropu a střechy vyráběny s nejvyšším stupněm prefabrikace již v našich výrobních závodech s využitím nejmodernějších zařízení a jsou montovány na stavbě sofistikovanými spojovacími systémy. Fasády mohou být navrženy ve všech běžných materiálech, stropní konstrukce jsou kompletovány na místě mokrými nebo suchými procesy. Namísto střešních prvků lze také nabídnout příhradové vazníky, na jejichž spodní stranu je montován podhled.