STÁJE PRO CHOV KONÍ

Na základě stálé výměny zkušeností s chovateli koní můžeme nabídnout vyspělá řešení staveb pro sport, volný čas nebo chov.

Stáje pro chov koní

Systémy pro pohyb koní ve stájí a dostatečně velké prosvětlovací plochy se postarají o pohodlné, zdravé klima! Funkční rozdělení prostoru ve stáji optimalizuje pohyb koní a pracovní postupy v různých částech zařízení.

Ať už se jedná o otevřené stáje nebo systém boxů: s rámovými a střešními konstrukcemi, vždy se přizpůsobíme Vašim požadavkům. Velký důraz klademe na prováděné detaily stěn, oken a vrat, s cílem ochránit je před poškozením.

Individuální přání jsou pro nás tvůrčí výzvou!