POŽÁRNÍ NÁDRŽE

Nově postavené objekty musí být  odpovídajícím způsobem napojeny na  technickou infrastrukturu jejíž nutnou součástí jsou i provozně související zařízení technického vybavení - například požární nádrže. Požární nádrže jsme schopní zrealizovat v časově krátkém úseku jako železobetonové monolity.
Požární nádrže - Železobetonové nádrže - WOLF System

Požární nádrže

Požární nádrže - Železobetonové nádrže - WOLF System

Požární nádrže

Požární nádrže - Železobetonové nádrže - WOLF System

Požární nádrže

Požární nádrže - Železobetonové nádrže - WOLF System

Požární nádrže


Požární nádrže WOLF SYSTEM

Požární nádrže WOLF SYSTEM dnes využívá mnoho obcí a průmyslových závodů. Tyto stavby doplňují veřejné vodovodní sítě zřízené k  požární ochraně v objektech. Stavíme požární nádrže včetně vstupní šachtice a čerpacích jímek.