POŽÁRNÍ NÁDRŽE

Nově postavené objekty musí být  odpovídajícím způsobem napojeny na  technickou infrastrukturu jejíž nutnou součástí jsou i provozně související zařízení technického vybavení - například požární nádrže. Požární nádrže jsme schopní zrealizovat v časově krátkém úseku jako železobetonové monolity.


Požární nádrže WOLF SYSTEM

Požární nádrže WOLF SYSTEM dnes využívá mnoho obcí a průmyslových závodů. Tyto stavby doplňují veřejné vodovodní sítě zřízené k  požární ochraně v objektech. 

Nádrže včetně vstupní šachtice a čerpacích jímek stavíme i ve variantě kruh v kruhu jako sloučenou požární a sprinklerovou nádrž.