POŽÁRNÍ NÁDRŽE

Nově postavené objekty musí být  odpovídajícím způsobem napojeny na  technickou infrastrukturu jejíž nutnou součástí jsou i provozně související zařízení technického vybavení - například požární nádrže. Požární nádrže jsme schopní zrealizovat v časově krátkém úseku jako železobetonové monolity.


Požární nádrže WOLF SYSTEM

Požární nádrže WOLF SYSTEM dnes využívá mnoho obcí a průmyslových závodů. Tyto stavby doplňují veřejné vodovodní sítě zřízené k protipožární ochraně v objektech. Stavíme požární nádrže včetně vstupní šachtice, čerpacích jímek a dělících stěn.