SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE

Sprinklerové nádrže slouží jako předzásobníky vody  pro sprinklerová hasící zařízení.

 

SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE WOLF SYSTEM

Železobetonové sprinklerové nádrže jsou stavěny za pomoci námi vyvinutého speciálního ocelového bednění, které je stabilně konstruováno tak, že  je montáž možná bez vzájemného propojení vnějšího a vnitřního prstence bednění, což zaručuje maximální celistvost a nepropustnost stěn.

Sprinklerové monolitické nádrže stavíme jako podzemní, polozapuštěné i nadzemní. V případě požadavku investora dokážeme tento typ nádrže zrealizovat i s rovnými stěnami.

Díky pečlivému provedení a zkušenostem se stavbou těchto nádrží je garantována maximální funkčnost a hospodárnost.