SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE

Sprinklerové nádrže slouží jako předzásobníky vody  pro sprinklerová hasící zařízení.

 

SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE WOLF SYSTEM

Železobetonové sprinklerové nádrže jsou stavěny za pomoci námi vyvinutého speciálního ocelového bednění, kdy je vnější a vnitřní kruhové bednění  konstrukčně tak stabilní, že nevyžaduje žádného vzájemného propojení. Je tím zajištěna maximální celistvost budoucí železobetonové stěny.

Sprinklerové monolitické nádrže realizujeme jako podzemní, polozapuštěné, nadzemní, i ve variantě kruh v kruhu jako sloučenou sprinklerovou a požární nádrž, nebo jako nádrže s rovnými stěnami. 

Díky pečlivému provedení a zkušenostem se stavbou těchto nádrží je garantována maximální funkčnost a hospodárnost.