SILA NA DŘEVNÍ ODPAD

Díky získávání energie z biomasy se stávají odpadní produkty zemědělství, lesního hospodářství a dřevařského průmyslu cennými surovinami.
Sila na dřevní odpad WOLF SYSTEM představují kuhové železobetonové monolitické objekty. Sila dodáváme s integrovanými plnícími otvory, dveřmi, kontrolními otvory a prostory pro technické zázemí. Dlouholeté zkušenosti a neustálý vývoj zajišťují optimální funkčnost objektů v souladu s požadovanými  bezpečnostními standardy. Ve stěně sil jsou instalovány tzv. ochranné klapky, jako odlehčovací plochy při případné explozi uvnitř sil.Tyto ochranné klapky jsou vyráběny a dodávány firmou WOLF SYSTEM a certifikovány státní zkušebnou.Naše nabídka je doplněna o žebříky, podesty, zábradlí a hasicí zařízení - suchovod.