Nosné konstrukce WOLF SYSTEM

Vhodnou kombinací materiálů oceli, dřeva a betonu je možné docílit vytvoření mimořádně hospodárných staveb. Rádi Vám poradíme.

Ocelová nosná konstrukce

Ocelové konstrukce se standardně dodávají žárově pozinkované nebo dle volby v různých barevných provedeních.

Vyrábíme ocelové sedlové nebo pultové konstrukce rámů, samonosné nebo s podpěrami, dle volby s příštřešky a přístavky jakož i s konzolami pro mostové jeřáby. Vlastní, plnoautomatická výroba v našem závodě v Osterhofenu (Německo) dovoluje vysokou míru přesnosti výroby!

Konstrukce z oceli a lepeného dřeva

Dřevo a ocel: dva materiály se zdánlivě velmi rozdílnými vlastnostmi. Společně však vytvářejí skutečně pevnou konstrukci a jsou proto v oblasti zemědělských staveb využívány stále častěji.

Ocelové sloupy a dřevěné vazníky jsou spojeny pomocí standardních ocelových přírub. Tyto příruby jsou k dřevěným nosným prvkům kotveny na nejmodernějších výrobních zařízeních. To zaručuje úsporu času při montáži.

Rychle a úsporně

Konstrukce v kombinaci dřevěné sbíjené vazníky a vetknuté ocelové sloupy je cenově zajímavou alternativou vhodnou například  pro výstavbu rámových hal.

Konstrukce ze železobetonu a lepeného dřeva

Železobetonové sloupy s nosníky z lepeného dřeva se používají pro architektonicky náročná, ale také funkční, úsporná řešení. Železobetonové sloupy jsou výhodné nejen pro svoji robustnost a dlouhou životnost, ale i odolnost proti požáru.

Důkladná příprava – krátká doba montáže

Za účelem zaručení krátké doby montáže jsou již ve výrobě železobetonové sloupy a lepené sedlové nebo obloukové vazníky osazeny správnými výměnami a otvory. Spojení masivních, betonových sloupů s nosníky z lepeného dřeva je úsporné konstrukční řešení s dlouhou životností. Přesvědčivá je estetická elegance konstrukce z lepeného dřeva, ať už ve formě obloukových vazníků nebo vazníku s táhlem.

Konstrukce z lepeného dřeva

Vysoký podíl dřeva činí tuto nosnou konstrukci ideální například pro výstavbu dílen,  výrobních a skladových provozů.

Konstrukce odolné proti požáru

Dřevo zpracováváme v nejvyšší možné pohledové nebo průmyslové kvalitě, podle přání. V současné době jsou často vyžadovány požáru odolné konstrukce. Vhodnou volbou mohou být z tohoto hlediska konstrukce s rámy z lepeného dřeva. Jednotlivé díly jsou na stavbě sešroubovány v místech ocelových přírub. Montáž probíhá rychle a bezproblémově.

Dřevěné sbíjené vazníky

Dřevěné sbíjené vazníky jsou úsporným  řešením střešních konstrukcí. Jsou vhodné zejména tam, kde je z různých důvodů vyžadována lehká konstrukce, přičemž je možné je použít až do rozpětí 35 m. Technologie sbíjených vazníků nabízí mnoho možností provedení jako příhradové konstrukce, sedlové střechy, nůžkové, paralelní a pultové vazníky. Na základě velkého výběru styčníkových desek může být použití materiálu optimalizováno přesně podle Vašich požadavků.

Vše pod jednou střechou

Ať už jednoduchý krov nebo složité konstrukce příhradových soustav, dřevěné sbíjené vazníky jsou vhodné pro různé typy staveb.

Výhody použití:

  • Materiálově úsporná konstrukční metoda
  • Minimální vlastní hmotnost
  • Vysoký stupeň prefabrikace

Naše softwarové programy umožňují rychlé technické zpracování návrhu vazníkové střešní konstrukce. Styčníkové desky jsou vyráběny v naší mateřské firmě na moderních zařízeních.

Naši zaměstnanci jsou detailně obeznámeni s vlastnostmi a výhodami jednotlivých materiálů, takže Vám mohou pomoci zvolit pro konkrétní stavbu nejvhodnější typ konstrukce. Zohlední přitom i Vaše finanční možnosti a   individuální návrhy, kterým vše rádi přizpůsobíme.