NÁDRŽE PRO BIOPLYNOVÉ STANICE

Bioplyn se v poslední době stal důležitým zdrojem pro výrobu elektrické energie. Jejím vedlejším produktem je odpadní teplo, které je také možné efektivně využít. Obnovitelné zdroje energie mají ekonomický i ekologický význam a uplatnění nacházejí v zemědělských oblastech jako dodatečná podnikatelská činnost.

ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽE 

PRO BIOPLYNOVÉ STANICE WOLF SYSTEM

V bioplynové stanici můžete dobře zhodnotit přebytečný biologický nebo rostlinný materiál jako je např. močůvka, tráva, kukuřice, obiloviny, biologický odpad atd. Koncové produkty se stávají účinným ekologickým hnojivem.

Stavíme příjmové a přečerpávací jímky, fermentory, dofermentory a koncové jímky. Taktéž provádíme tepelnou izolaci základové desky a vnější stěny. Betonová konstrukce je v prostoru vývinu metanu opatřena ochrannou fólii.

 

Nádrže pro bioplynové stanice - Železobetonové nádrže - WOLF System

Nádrže pro bioplynové stanice - Železobetonové nádrže - WOLF System

Nádrže pro bioplynové stanice - Železobetonové nádrže - WOLF System

Nádrže pro bioplynové stanice - Železobetonové nádrže - WOLF System