Nosné konstrukce

Vhodnou kombinací materiálů oceli, dřeva a betonu je možné docílit vytvoření mimořádně hospodárných staveb. Rádi Vám poradíme.

 

Naši zaměstnanci jsou detailně obeznámeni s vlastnostmi a výhodami jednotlivých materiálů, takže Vám mohou pomoci zvolit pro konkrétní stavbu nejvhodnější typ konstrukce. Zohlední přitom i Vaše finanční možnosti a  individuální požadavky, kterým se rádi přizpůsobíme.