Nosné konstrukce WOLF SYSTEM

více ››

Střešní větrací a prosvětlovací systémy

více››

Stěnové větrací a prosvětlovací systémy

více ››

Příslušenství pro jezdecké haly

více ››

Stavební prvky a průběh realizace

WOLF SYSTEM - individuální přání zákazníků vyžadují individuální řešení. Prostřednictvím úzkého kontaktu našich spolupracovníků s Vámi vznikají nové nápady, které se nám daří realizovat.

Neizolované obložení . WOLF System

Neizolované obložení

Monolitická nebo prefabrikovaná železobetonová konstrukce odpovídající technickým požadavkům v kombinaci s požadavky zákazníka a konkrétního objektu. Železobetonová konstrukce slouží buď jako zvýšený sokl pro ochranu navazujících konstrukcí stěn, nebo slouží jako opěrná stěna pro skladování sypkých materiálů. Ostatní navazující konstrukce vrchní stavby jsou buď provedeny nezávisle jako samonosné, nebo jsou, pro větší ekonomičnost a koncepční jednoduchost, kotveny na železobetonovou úhlovou stěnu tvořící spodní stavbu. Nosná rámová konstrukce je ocelová případně ocelovo-dřevěná s dřevěnými, nebo ocelovými vaznicemi. Střešní pláš tvoří kvalitní cemento-vláknité desky a to jako zajímavá alternativa k trapézovému plechu, kde je třeba volit provedení s antikondenzační úpravou. Obvodové stěny jsou zvenku opláštěné svisle překládanými prkny v přírodním, případně lazurovém provedení, nebo trapézovým plechem. Stěny i střechu je možno doplnit prosvětlovacími prvky, ve stěnách se navíc vyskytují vrata či provětrávací otvory.


Izolované střešní panely

U tepelně izolovaných, mrazuvzdorných či klimatizovaných skladů nebo dílen se doporučuje sendvičová konstrukce. Střešní a stěnové krytiny jsou vyrobeny z tepelně- izolačních panelů, přičemž tloušťka izolačního jádra je libovolně volitelná a může být přizpůsobena příslušným požadavkům. Prosvětlovací a ventilační plochy v oblasti střechy nebo stěn, vrata a dveře jsou rovněž dodávány v požadovaných tepelně-izolačních hodnotách. Provedení těchto sendvičových panelů může být pěnové, s vynikající izolační hodnotou nebo s minerální vlnou - jako panely s vyšší požární odolností.

Izolované střešní panely - WOLF System
 Dřevěný obklad a nezateplená střecha  - WOLF System

 

Dřevěný obklad a nezateplená střecha

Holz ist ein CO2-neutraler, ökologischer und nachwachsender Werkstoff, welcher speziell im landwirtschaftlichen Bereich als gängiges Baumaterial für Wandverkleidungen dient. Vielfältige Ausführungen wie Deckfugen-, Stülp-, Nut und Feder-, Deckleistenverschalungen und weitere aus diversen Holzarten sind möglich und zeigen die Vielfältigkeit dieses Werkstoffes auf. Schiebetürkonstruktionen, Drehtore und einflügelige Türen können entweder in gleicher Ausführung wie die Wandverkleidung, oder aber auch in anderen Materialien wie Trapezblech ausgeführt werden. Hohe optische und technische Ansprüche erfüllt beim Dachaufbau das sogenannte Kaltdach, eine Dachschalung mit wasserableitender Ebene als Unterkonstruktion für Ziegeleindeckungen.

Sbíjená příhradová konstrukce

Jednoduchou a úspornou konstrukční metodu v zemědělském sektoru tvoří sbíjené příhradové konstrukce. Jako nosná stěnová konstrukce jsou použity dřevěné prvky lisované styčníkovými hřebovými deskami, které nabízejí vysoký stupeň výrobní prefabrikace. Dokončené stěnové panely s požadovaným vnějším, případně izolací a vnitřním obložením jsou dodávány na místo a montovány ve velmi krátké době. Střecha může být buď nezateplená, zateplená v rámci střešního pláště, nebo je prostor izolován v rámci podhledu, který se kotví na spodní pásnice sbíjených příhradových vazníků tvořících nosnou konstrukci střechy.

Sbíjená příhradová konstrukce - WOLF System

Softwary používané k projektování a zpracování i výrobní zařízení procházejí neustálou modernizací tak, aby odpovídaly současným technickým požadavkům a trendům. Během realizace naši pracovníci vycházejí z detailních znalostí daného stavebního materiálu. Vysoký stupeň prefabrikace práce zabezpečuje krátké doby montáže a výraznou hospodárnost provedení stavby.