SILA NA KUKUŘICI

V železobetonových silech jsou skladována celá kukuřičná zrna, která jsou dovnitř dopravována o své atmosferické vlhkosti a uvnitř skladována v atmosféře kysličníku uhličitého, dusíku a jiných plynů, které vzdušný kyslík vytěsní a působí tak konzervačně.

Sila na uskladnění celých kukuřičných zrn musí splňovat vysoké požadavky na těsnost a každodenní provozuschopnost. Vnitřní stěny sil jsou pro tento účel opatřeny sekundární ochranou - laminací. Spodní část sil  má kvůli odběru zrn  šnekovým dopravníkem kónický tvar.

Stavte na více než 50 letech zkušenostech naší společnosti.