SILA NA BIOMASU

Získáváním energie z biomasy se stávají odpadní produkty ze zemědělské oblasti, lesního hospodářství a dřevařského průmyslu cennými surovinami.
SILA NA BIOMASU WOLF SYSTEM
Sila na biomasu ze železobetonu dodáváme včetně integrovaných explozivních klapek, vstupních dveří, nahlížecích otvorů a prostor pro technické zázemí. Dlouholeté zkušenosti a neustálý další vývoj jsou zárukou pro zajištění optimální funkčnosti sil a garancí jejich výstavby v souladu s bezpečnostními standardy  (suchovod, ochrana před zážehem a výbuchem). Naše nabídka je doplněna o  žebříky, podesty, zábradlí a hasící zařízení - suchovod.