RETENČNÍ NÁDRŽE

Retenční nádrže zadržují přebytečnou vodu z přívalových dešťů  a regulovaně ji odvádějí.

Retenční nádrže WOLF SYSTEM

Retenční nádrže často využívají k zadržování přebytečné dešťové vody i čistírny odpadních vod. Znečištěná voda hromadící se během přívalových dešťů by čistírnu odpadních vod přetížila. Z toho důvodu je před ni vystavěna retenční nádrž, která tuto vodu zachycuje a dále ji přímo do napojené čistírny odpadních vod postupně odvádí.

Pečlivé a ekonomicky výhodné provedení určitého zadání stavby je naší silnou stránkou a pro Vás pojistkou dokonalé funkčnosti a hospodárného provedení stavby.

Pro realizaci těchto typů nádrží se na nás můžete s důvěrou obrátit!