SILA WOLF SYSTEM PRO OBLAST ZEMĚDĚLSTVÍ

Výstavbu železobetonových sil provádíme na základě monolitické technologie za pomoci speciálního ocelového bednění.Sila WOLF SYSTEM se vyznačují vysokou odolností a dlouhou životností.

Železobetonová sila WOLF SYSTEM jednoduše beze spár

Vnější a vnitřní stěnové bednění je konstrukčně stabilní tak, že nevyžaduje žádného vzájemného propojení.  Je tím zajištěna maximální celistvost budoucí železobetonové stěny - tímto způsobem vznikají vysoce funkční objekty s jedinečnou pevností.

Zajištění bezproblémového chodu se zvláštním zřetelem na bezpečnost  práce je pro nás prioritou.