SILA NA DŘEVNÍ ŠTĚPKU

Sila na dřevní štěpku WOLF SYSTEM jsou monolitické železobetonové stavby s integrovanými plnícími otvory, dveřmi, kontrolními otvory a prostory pro technické zázemí.

Sila na dřevní štěpku WOLF SYSTEM

Letité zkušenosti a neustálý vývoj zajišťují optimální funkčnost objektů  se zvláštním zřetelem na bezpečnostní standardy. Ve stěně sil jsou instalovány tzv. ochranné klapky, jako odlehčovací plochy při případné explozi uvnitř sila.Tyto ochranné klapky jsou vyráběny a dodávány firmou WOLF SYSTEM a certifikovány státní zkušebnou.Naše nabídka je doplněna o  žebříky, podesty, zábradlí a hasicí zařízení - suchovod.

Příslušenství k silům na dřevní štěpku:

Sila na dřevní štěpku - Sila pro oblast průmyslu  - WOLF System

Suchovod

Sila na dřevní štěpku - Sila pro oblast průmyslu  - WOLF System

Vyprazdňovací vrata

Sila na dřevní štěpku - Sila pro oblast průmyslu  - WOLF System

Schodišťová věž

Sila na dřevní štěpku - Sila pro oblast průmyslu  - WOLF System

Sila na dřevní štěpku