NÁDRŽE PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Sběrná, aktivační, usazovací nebo kombinovaná nádrž, sedimentační nádrž a nádrž pro uskladnění kalů musí jako součást technického zařízení splňovat požadavky na bezchybné provedení. Všechny typy těchto nádrží stavíme v kruhovém provedení i v provedení s rovnými stěnami.

Garantujeme odborné provedení a dlouhou životnost nádrží 

Během let našeho působení na trhu jsme získali zkušenosti s výstavbou různých typů nádrží. Poradíme si s Vašimi specifickými požadavky na úpravu základové desky nebo stěn a s jejich uzpůsobením na vetší zatížení. Stavbu provedeme odborně a z co nejkvalitnějších materiálů.

Pro realizaci kruhových nádrží čistíren odpadních vod je obzvláště vhodný náš mnohostranně využitelný bednící systém.

V případě požadavku investora provádíme nádrže pro ČOV i s rovnými stěnami, otevřené, částečně nebo zcela zastropené, s příčnými, dělícími stěnami, spádovou vrstvou a včetně technického zázemí - strojovny.   

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau

Kläranlagen - Behälterbau - WOLF Systembau