NÁDRŽE PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Sběrná, aktivační, usazovací nebo kombinovaná nádrž, sedimentační nádrž a nádrž pro uskladnění kalů musí jako součást technického zařízení splňovat požadavky na bezchybné provedení. Všechny typy těchto nádrží stavíme v kruhovém provedení i v provedení s rovnými stěnami.

Garantujeme odborné provedení a dlouhou životnost nádrží

Během let našeho působení na trhu jsme získali zkušenosti s výstavbou složitých typů nádrží - poradíme si i s Vašimi specifickými požadavky na úpravu základové desky nebo stěn, které musí být často uzpůsobeny na vetší zatížení než obvykle - stavba musí být provedena odborně a z co nejkvalitnějších materiálů - to vše umíme zajistit.

Pro realizaci kruhových nádrží čistíren odpadních vod je obzvláště vhodný náš mnohostranně využitelný bednící systém.

V případě požadavku investora provádíme nádrže pro ČOV i s rovnými stěnami.