STÁJE PRO CHOV DOJNIC

Stáje  pro chov dojnic umíme postavit v různém provedení podle individuálních přání objednatele:od venkovních stájí po stáje se zateplením.  
 

Chod ve stáji pro dojnice funguje správně pouze tehdy, pokud je dobře promyšlen. Naši odborní pracovníci Vás podpoří při rozhodování, ať už uvažujete o dvou, tří nebo čtyřřadém uspořádání stáje, přičemž budou zvýšenou pozornost věnovat zejména:

  • umístění budovy 
  • systému ustájení
  • systému odklízení hnoje
  • počtu dojnic a telat
  • umístění dojírny, čekárny, krmného stolu, ohrádek pro telata a boxů

 

Optimálně zvolený typ stáje zajistí zvířatům větší pohodu a komfort. Kontaktujte nás pro více informací.


Vaši stáj opatříme doplňkovým zařízením větrání a prosvětlení

 ‹‹ zpět na stránku Stáje pro chov skotu

 

                                               WOLF System Česká republika >  Zemědělské stavby > Stáje > Stáje pro chov skotu >   Stáje pro chov dojnic