STÁJE PRO CHOV KONÍ  

Na základě stálé výměny zkušeností s chovateli koní nabízíme vyzrálá řešení staveb pro sport, volný čas nebo chov.

Individuální přání jsou pro nás tvůrčí výzvou

Ať už se jedná o  stáje pro chov koní s volným nebo boxovým ustájením, vždy se přizpůsobíme Vašim požadavkům. Velký důraz klademe na provedení detailů stěn, oken a vrat, s cílem ochránit je před poškozením.

Promyšlené větrací systémy přizpůsobené potřebám chovaných zvířat a dostatečně velké prosvětlovací plochy pomáhají ve stájích udržovat příznivé, zdravé klima! Funkční rozdělení prostoru ve stájích optimalizuje pohyb koní a usnadňuje každodenní pracovní postupy v různých částech objektů jako je postrojovna, sklady krmiv nebo ve vstupní hale.

 WOLF SYSTEM -  vytváříme ideální podmínky pro chov a ustájení koní.

 

Stáje pro chov koní - Stáje - WOLF System

Stáje pro chov koní - Stáje - WOLF System

Stáje pro chov koní - Stáje - WOLF System

Stáje pro chov koní - Stáje - WOLF System