VEPŘÍNY

Vepříny pro chov a výkrm vepřů a odchov selat musí splňovat specifické požadavky - s firmou WOLF SYSTEM získáte kompetentního partnera. 

Vepříny 

Při stavbě vepřínů kombinujeme  stěny z masivu a stěny z prefabrikátů, takže jsou námi provedené stavby maximálně hospodárné. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Speciální podhledy zajišťují dostatečný přívod vzduchu z půdního prostoru.

Vepříny dodáváme na základě uceleného konceptu včetně základů a zařízení pro odvod kejdy.

Stavte s firmou WOLF SYSTEM - vše od jednoho dodavatele.