Stáje pro chov koní   - stáje - WOLF System

Jezdecká hala Bojanovice

Konstrukce          Nosnou konstrukci haly tvoří ocelovo-dřevěné tuhé rámy s táhlem, ocelové žárově zinkované sloupy, dřevěné lepené vazníky, konstrukce dřevěných štítových stěn je spojena styčníkovými plechy, obložení stěn je modřínovými nehoblovanými prkny, štítové stěny jsou osazeny na bet. soklu +3,00 m. Ve stěně je příprava pro posuvná vrata. Jako střešní krytina byl použit Eternit- cementovláknitá vlnitá velkoformátová krytina.

Rozměry            20,30 x 79,40 m

Realizace           listopad - prosinec 2014

Zvláštnost         Jezdecká hala byla postavena nad silážní jámou.

na stránku Jezdecké haly WOLF SYSTEM>>