Nádrže na kejdu - železobetonové nádrže - WOLF System

Nádrž na kejdu Turovec

Popis                  Skladovací jímka realizovaná v rámci stavby "Modernizace 

                            kejdového hospodářství farmy Turovec" včetně výměny

                            technologického zařízení čerpání a míchání. Skladovací jímka je

                            otevřená, částečně  zapuštěná.

Konstrukce         železobetonová

Rozměry              železobetonová kruhová skladovací jímka:

                             průměr 30,0 m, výška 8,0 m, otevřená, částečně zapuštěná

                             včetně výměny a montáže technologického zařízení čerpání a

                             míchání

na stránku nádrže na kejdu WOLF SYSTEM>>