Stáje pro chov býků   - stáje - WOLF System

Stáj pro chov plemenných býků

Investor               Pavel Kozák

Konstrukce          ocelo-dřevěná rámová konstrukce bez táhla podepřená ocelovými sloupy, lepené dřevěné vazníky, ocelové prvky žárově zinkované, střešní světlík, prosvětlovací prvky ve střeše, konstrukce stěn spojena styčníkovými plechy

Realizace            srpen 2006 - září 2006

na stránku stáje pro chov býků WOLF SYSTEM>>