Stáj pro chov dojnic  - stáje - WOLF System

Stáj pro chov dojnic Opařany

Investor               ZD Opařany

Konstrukce          ocelovo-dřevěná rámová konstrukce bez táhla podepřená vždy dvěma sloupy, lepené dřevěné vazníky, ocelové prvky žárově zinkované konstrukce dřevěných štítových stěn spojena styčníkovými plechy, obložení stěn od bodu +3,50 m nehoblovanými modřínovými prkny, štítové stěny obsahují posuvná dvoukřídlá vrata a rolovací vrata, podélné stěny obsahují svinovací plachty a jedna podélná stěna zároveň obsahuje posuvná dvoukřídlá vrata střecha s cementovláknitou vlnitou krytinou, trvale otevřená větrací štěrbina - hřebenový sedlový světlík, prosvětlovací prvky s profilací střešní krytiny, přesah střechy na štítových stěnách 0,50 m a na podélných stěnách 1,00 m

Rozměry             32,50 m x 96,40 m

Realizace           duben 2009 - květen 2009

na stránku stáje pro chov dojnic WOLF SYSTEM>>