jezdecká zařízení - zemědělské stavby - WOLF System

Jezdecké výcvikové středisko PHYXIUS, k.ú. Svárov

Popis:  Zastřešení jízdárny a stájí

Konstrukce:

1. Zastřešení jízdárny - sbíjené příhradové vazníky, štítové stěny s opláštěním překládanými modřínovými prkny. Na obou bočnchí stěnách jsou osazeny průvlaky z lepeného dřeva. Nosná dřevěná konstrukce střechy z latí,  střešní krytina z PUR panelů, sedlový hřebenový světlík - vše v rozsahu smlouvy.

2. Zastřešení stájí – pultová konstrukce z lepených vazníků osazená na dřevěných pozednicích.  Nosná dřevěná konstrukce střechy z vložených mezivazníkových krokví, střešní krytina z PUR panelů s prosvětlovacími prvky - vše v rozsahu smlouvy.

Realizace:   2018

 

na stránku jezdecké haly WOLF SYSTEM>>