Více než 50 let zkušeností se stavbou železobetonových objektů nás řadí na první příčky realizačních firem, které se zabývají výstavbou a projekcí nejen kruhových nádrží, v Čechách patříme mezi špičky v oboru.

Statické posouzení

Každou nádrží, byť jen ve fázi nabídky, se zabývají pracovníci našeho statického oddělení, kteří již v prvopočátku navrhnou nejoptimálnější řešení ve vazbě na daný typ konstrukce a požadavky investora.

Téměř ke každé akci jsou v souladu s možnostmi našeho variabilního bednění pečlivě vypracovány armovací plány.

Vznik  "neřešitelných" situací během realizace je tak zcela vyloučen.