Spojením promyšleného postupu výstavby  a výhodných vlastností betonu, který je úsporným, dobře dostupným a snadno zpracovatelným stavebním materiálem,  vznikají vysoce odolné stavby s dlouhou životností dobře využitelné v oblasti průmyslu i zemědělství.
 
 Průběh realizace - železobetonové nádrže - WOLF System

Průběh výstavby

 Průběh realizace - železobetonové nádrže - WOLF System

Průběh výstavby

 Průběh realizace - železobetonové nádrže - WOLF System

Průběh výstavby

 Průběh realizace - železobetonové nádrže - WOLF System

Průběh výstavby

POSTUP REALIZACE DÍLA NA STAVENIŠTI

Na připravené a zkontrolované stavební ploše se armuje základová deska podle statikem schváleného armovacího plánu. Před a při betonáži základové desky se kontroluje rovinnost a výškové kóty laserovým měřícím přístrojem. Po betonáži se do spáry mezi základovou desku a stěnu vkládá zdvojený těsnící pás.

Stěnové, ocelové bednící tabule WOLF SYSTEM jsou sestaveny tak, že vytváří vnější a vnitřní kruhovou stěnu. Tato stěna je konstrukčně stabilní a nevyžaduje žádného vzájemného propojení. Konstrukce ocelových bednících tabulí zajišťuje lehkou manipulaci a bezpečné spojování pomocí ocelových zámků, což umožňuje dokončení staveb v krátkých termínech.  Mezi spojenými bednícími tabulemi, které tvoří vnější a vnitřní stěnu, se vkládají armovací sítě, ostatní armovací a distanční prvky, které zajišťují odpovídající krytí výztuže betonem. 

Na připravené a zkontrolované ploše stropu se armuje stropní deska podle statikem schváleného armovacího plánu.