SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE

Sprinklerové nádrže slouží jako předzásobníky vody  pro sprinklerová hasící zařízení.

 

Z  REALIZOVANÝCH OBJEKTŮ   WOLF  SYSTEM:

SPRINKLEROVÉ NÁDRŽE WOLF SYSTEM

Železobetonové sprinklerové nádrže jsou stavěny za pomoci námi vyvinutého speciálního ocelového bednění, kdy je vnější a vnitřní kruhové bednění  konstrukčně tak stabilní, že nevyžaduje žádného vzájemného propojení. Je tím zajištěna maximální celistvost budoucí železobetonové stěny.

Sprinklerové monolitické nádrže realizujeme jako podzemní, polozapuštěné, nadzemní, i ve variantě kruh v kruhu jako sloučenou sprinklerovou a požární nádrž, nebo jako nádrže s rovnými stěnami. 

Díky pečlivému provedení a zkušenostem se stavbou těchto nádrží je garantována maximální funkčnost a hospodárnost.