Více než 50 let zkušeností se stavbou železobetonových objektů nás řadí na první příčky realizačních firem, které se zabývají výstavbou a projekcí nejen kruhových nádrží, v Čechách patříme mezi špičky v oboru.

Statické posouzení

Každou nádrží, byť jen ve fázi nabídky, se zabývají pracovníci našeho statického oddělení, kteří již v prvopočátku navrhnou nejoptimálnější řešení ve vazbě na daný typ konstrukce a požadavky investora. Téměř ke každé akci jsou v souladu s možnostmi našeho variabilního bednění pečlivě vypracovány armovací plány. Vznik  "neřešitelných" situací během realizace je tak zcela vyloučen.

S čím vším Vám můžeme pomoci?

Pomůžeme Vám s návrhem nádrže, dokumentací pro stavební povolení nebo realizační dokumentací. Nebojte se obrátit na náš tým odoborníků.

Kontaktní osoba oddělení statiky a projekce WOLF SYSTEM:

Ing. Ivo Doležel

+420 220 400 348

Email: i.dolezel@wolfsystem.cz