OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Pro docílení vyššího zhodnocení investic doporučujeme při plánování stavby haly vzít v potaz instalaci fotovoltaického zařízení jako doplňkového zdroje energie.
Photovoltaikanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Zemědělské stavby s fotovoltaickým zařízením

Biogasanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Bioplynové stanice

Trockenfermentationsanlage - Erneuerbare Energie - WOLF System

Fermentační zařízení

Speicherung und Produktion Biomasse - Erneuerbare Energie - WOLF System

Skladování a produkce biomasy

Zemědělské stavby s fotovoltaickým zařízením:
Využitím střechy zemědělské stavby jako nosiče fotovoltaického zařízení svoji investici maximálně zhodnotíte. 

Železobetonové kruhové nádrže jako bioplynové stanice:
Rostlinnou biomasu a kejdu nejefektivněji využijete v bioplynové stanici, kde jsou upotřebeny k získávání elektrické energie - WOLF SYSTEM je v  oblasti výstavby železobetonových nádrží spolehlivým partnerem.

Haly a železobetonové nádrže pro bioplynová zařízení na suchou fermentaci:
Zajistíme kompletní dodávku pro bioplynová zařízení na suchou fermentaci včetně fermentorů s rovnými stěnami a provozními budovami k výrobě bioplynu pro oblast průmyslu, komunální oblast i oblast zemědělství.

Skladování a produkce biomasy:
Haly i nádrže realizujeme tak, aby maximálně vyhovovaly provozním požadavkům a aby byla  uskladněná biomasa nepřetržitě k dispozici.