Stáje WOLF SYSTEM - pro moderní a odborný chov nejen hospodářských zvířat

Nabízíme dlouholeté zkušenosti s výstavbou různých typů stájí: od stájí pro skot přes vepříny, drůbežárny nebo stáje pro koně. Stáje WOLF SYSTEM splňují všechny požadavky na moderní zařízení pro chov nejen hospodářských zvířat.
Garantujeme optimální vnitřní prostředí, které má pozitivní vliv na zdraví a celkovou pohodu chovaných zvířat i jejich užitkovost.
 

Z REALIZOVANÝCH OBJEKTŮ WOLF SYSTEM:

Stále se měnící požadavky na vzhled, zařízení a chod stájí vyžadují schopnost rychlého přizpůsobení a dostatečně rozvinuté kreativní a inovativní myšlení. Toto vše Vám umíme nabídnout.