STÁJE WOLF SYSTEM PRO CHOV BÝKŮ

Pokud se rozhodnete pro realizaci stáje pro chov býků s naší společností,  jistě oceníte naše dlouholeté zkušenosti.

Ve stájích pro plemenné býky je  krmný stůl  většinou umístěn ve středu objektu. Pro tento typ staveb doporučujeme rámovou konstrukci se dvěma podporami, která je i ekonomicky velmi výhodná. Volné plochy ve stáji mohou být zvířaty využity k ničím neomezenému pohybu. Rámová konstrukce je tvořena ocelovými sloupy - I-profily a lepenými vazníky, podpěry tvoří ocelové trubky.

Střešní konstrukce z krokví a krytiny máme v nabídce v různých variantách.

Naše nabídka je doplněna o ochranné sítě proti větru, posuvné prosvětlení, odvětrávání a světlíkové větrací systémy.

Stáje WOLF SYSTEM jsou konstruovány tak, aby vnitřní klima odpovídalo požadavkům moderního chovu.