Nosné konstrukce WOLF SYSTEM

více ››

Střešní větrací a prosvětlovací systémy

více››

Stěnové větrací a prosvětlovací systémy

více ››

Příslušenství pro jezdecké haly

více ››

Technologické prvky

Pro optimální výsledek  stavebního záměru k Vaší plné spokojenosti  je rozhodující výběr konstrukce - pracujeme s prověřenými materiály jako je ocel, dřevo, beton nebo jejich kombinace. Stavební objekt doporučujeme doplnit  některými z našich dodatečných technologických prvků - například větracím zařízením nebo prosvětlovacími systémy. Pro rozdělení skladovacích prostor můžete využít stěnové prvky WOLF.

 

Neizolované obložení

Monolitická nebo prefabrikovaná železobetonová konstrukce odpovídající technickým požadavkům v kombinaci s požadavky zákazníka a konkrétního objektu. Železobetonová konstrukce slouží buď jako zvýšený sokl pro ochranu navazujících konstrukcí stěn, nebo slouží jako opěrná stěna pro skladování sypkých materiálů. Ostatní navazující konstrukce vrchní stavby jsou buď provedeny nezávisle jako samonosné, nebo jsou, pro větší ekonomičnost a koncepční jednoduchost, kotveny na železobetonovou úhlovou stěnu tvořící spodní stavbu. Nosná rámová konstrukce je ocelová případně ocelovo-dřevěná s dřevěnými, nebo ocelovými vaznicemi. Střešní pláš tvoří kvalitní cemento-vláknité desky a to jako zajímavá alternativa k trapézovému plechu, kde je třeba volit provedení s antikondenzační úpravou. Obvodové stěny jsou zvenku opláštěné svisle překládanými prkny v přírodním, případně lazurovém provedení, nebo trapézovým plechem. Stěny i střechu je možno doplnit prosvětlovacími prvky, ve stěnách se navíc vyskytují vrata či provětrávací otvory.

Izolované střešní panely

U tepelně izolovaných, mrazuvzdorných či klimatizovaných skladů nebo dílen se doporučuje sendvičová konstrukce. Střešní a stěnové krytiny jsou vyrobeny z tepelně- izolačních panelů, přičemž tloušťka izolačního jádra je libovolně volitelná a může být přizpůsobena příslušným požadavkům. Prosvětlovací a ventilační plochy v oblasti střechy nebo stěn, vrata a dveře jsou rovněž dodávány v požadovaných tepelně-izolačních hodnotách. Provedení těchto sendvičových panelů může být pěnové, s vynikající izolační hodnotou nebo s minerální vlnou - jako panely s vyšší požární odolností.

 

 

Dřevěný obklad a nezateplená střecha

Dřevo je CO2-neutrální, ekologický a obnovitelný materiál, který se v zemědělství používá běžně jako obklad stěn. K dispozici jsou různé varianty obkladu, jako jsou překládaná prkna, prkna na sraz, pero-drážka (palubky), prkna na sraz s krycí lištou a to z různých druhů dřeva, které využívají rozmanité vlastnosti tohoto materiálu. Konstrukce posuvných dveří nebo křídlových dveří mohou být navrženy buď ve stejném provedení jako obklad stěny nebo v jiných materiálech, jako je například trapézový plech. Vysoké vizuální a technické požadavky jsou splněny ve střešní konstrukci (u nezateplené střechy) s plným záklopem ve střešní rovině tzv. střešním bedněním, jako podkladové vrstvy pro pálenou nebo betonovou tašku.

Sbíjená příhradová konstrukce

Jednoduchou a úspornou konstrukční metodu v zemědělském sektoru tvoří sbíjené příhradové konstrukce. Jako nosná stěnová konstrukce jsou použity dřevěné prvky lisované styčníkovými hřebovými deskami, které nabízejí vysoký stupeň výrobní prefabrikace. Dokončené stěnové panely s požadovaným vnějším, případně izolací a vnitřním obložením jsou dodávány na místo a montovány ve velmi krátké době. Střecha může být buď nezateplená, zateplená v rámci střešního pláště, nebo je prostor izolován v rámci podhledu, který se kotví na spodní pásnice sbíjených příhradových vazníků tvořících nosnou konstrukci střechy.

Softwarové programy používané k projektování a zpracování i výrobní zařízení procházejí neustálou modernizací tak, aby odpovídaly současným technickým požadavkům a trendům. Během realizace naši pracovníci vycházejí z detailních znalostí daného stavebního materiálu. Vysoký stupeň prefabrikace práce zabezpečuje krátké doby montáže a výraznou hospodárnost provedení stavby.