Provádíme certifikované zkoušky těsnosti stavebních objektů a zařízení v oblasti zemědělství a průmyslu odborně způsobilou a autorizovanou osobou, i ocelových, plastových, nerezových a betonových nádrží pro skladování závadných látek dle platných normativů.
Pro provedení zkoušek nás kontaktujte na našem telefonním čísle, emailové adrese nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.